Over mij

Publicaties

Schrijven doe ik graag. Van het 8-fasenmodel zijn ruim 10.000 exemplaren verkocht. De meeste publicaties schreef ik voor mijn voormalige werkgevers Movisie, Vilans en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. 

Artikelen 

Van 2018 tot en met 2020 was ik hoofdredacteur van het tijdschrift Zin in Zorg (Reliëf). Voorheen was ik blogger voor Zorg & Welzijn. Regelmatig schrijf ik artikelen voor vakbladen of word ik geïnterviewd voor landelijke of lokale tijdschriften.

Lezingen

Op welke manier kan krachtgericht werken de gezondheid bevorderen op Sint Eustatius? In 2017 sprak ik daarover op het internationale gezondheidscongres. Vervolgens mocht ik de social workers op het eiland trainen in het 8-fasenmodel.

SPH Scriptieprijs

Voor onze afstudeerscriptie over het 8-fasenmodel kregen Mariska Haasnoot en ik de SPH Scriptieprijs 1999. De jury vond het de beste scriptie van 1999 van Nederland en België. Voor mij een stimulans om het 8-fasenmodel verder te ontwikkelen en onderzoeken.

Internationaal

Het 8-fasenmodel is ook internationaal bruikbaar. Ik heb trainingen gegeven in Oekraïne, Portugal, Tsjechië, UK, St Eustatius. Voor andere projecten kwam ik in Kenia, Australië, Finland, USA, Frankrijk, Zuid-Afrika. 

Adviseur

Als adviseur heb ik samengewerkt met tal van organisaties en overheden. Zowel lokaal, landelijk als internationaal. Zo was ik voor VNG International adviseur in Kiev (Oekraine voor het MATRA-project Reintegration of homeless women in Kyiv. Ook was ik adviseur voor de landelijke programma's In voor mantelzorg en Nieuwe Wegen GGz.

Methodieken

Ik ben auteur van het 8-fasenmodel, maar ontwikkelde onder andere ook de methode Beware of loverboys?!  Preventielessen voor meiden.

Canon sociaal werk

Met het 8-fasenmodel hebben we geschiedenis geschreven in de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang. Ht 8-fasenmodel is opgenomen in de Canon van het sociaal werk.

Onderzoek

Op Europees niveau hebben we het 8-fasenmodel kunnen onderzoeken voor zwerfjongeren: Combating social exclusion among young homeless populations (CSEYHP): a comparative investigation of homeless paths among local white, local ethnic group and migrant young men and women and appropriate reinsertion methods. Een ambitieus 3-jarig onderzoek gefinancierd door het 7e kader programma van de Europese Unie, in samenwerking met diverse universiteiten in de UK, Portugal en Tsjechië. 
In Nederland onderzochten we het 8-fasenmodel eerst in de Rosaburgh en later in zes organisaties voor maatschappelijke opvang (met ruim 200 cliënten). 

Leertrajecten

Als opleidingskundige ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling en/of uitvoering van diverse leertrajecten. Bijvoorbeeld wijkgericht werken bij een regionale RIBW en een landelijke thuiszorgorganisatie. Ook ontwikkelde ik het leernetwerk De Ladder voor beleidsmedewerkers van gemeenten en een masterclass voor het landelijke programma Nieuwe wegen GGz en opvang.

Trainingen

Ik heb honderden professionals getraind in het 8-fasenmodel. Ik ben ook kerntrainer (geweest) voor de trainingen:

 • zelfregie
 • wijkgericht werken
 • mantelzorgondersteuning
 • krachtgericht werken
 • zingeving in de hulpverlening
 • omdenken
 • DISC Gedragstests

Instrumenten

Ik houd van de kracht van eenvoud. Voor het 8-fasenmodel hebben we praktische instrumenten en formulieren ontwikkeld als de leefgebiedenwijzer en het begeleidingsplan. Ook ben ik mede-auteur van andere instrumenten, allemaal te vinden in mijn publicatielijst.

Congressen

Ik heb diverse congressen geïnitieerd en georganiseerd, zoals:

 • Omdenken in de sociale sector
 • Over-leven en over-lijden, jaarcongres 
 • Dag van het chronisch zieke kind
 • Taalfestival in de zorg

Waarderend onderzoek

Sinds 2014 heb ik me gespecialiseerd in waarderend onderzoek (appreciative inquiry). In 2015 en 2019 was ik aanwezig op de World Appreciative Inquiry Conference in Johannesburg en Nice.

Projecten

Ik heb aan honderden projecten gewerkt in de sociale sector. De projecten waren heel divers, maar rode draad waren de mensen die (op een bepaald moment) in hun leven kwetsbaar zijn. En om de vraag op welke manier zij het beste ondersteund kunnen worden?

Functies

Ik heb altijd gewerkt in zorg en welzijn. Het 8-fasenmodel is ontstaan tijdens mijn afstudeerstage bij het Leger des Heils in Amsterdam. Daarna werkte ik o.a. bij landelijke kennisinstituten Vilans en Movisie en adviseerde ik diverse organisaties en (lokale) overheden en verenigingen. Bekijk hier mijn CV.


Hoe het 8-fasenmodel ontstond

1998. Ik start mijn SPH afstudeerstage bij sociaal pension De Rosaburgh in Amsterdam. Een 24-uurs opvang voor vrouwen die psychiatrische problemen hebben, verslaafd zijn, aids hebben en dakloos zijn. Ook vangen we (tiener)moeders op die geen dak boven hun hoofd meer hebben. Vaak gevlucht van het geweld van hun partner. Daar sta je dan; 20 jaar oud. Mijn wereld is totaal anders dan de uitzichtloze wereld van deze vrouwen. Stel je voor welke dynamiek er in deze groep vrouwen is. Vrouwen met een intens levensverhaal. De begeleiding laat zich omschrijven als bed, bad, brood en brandjes blussen. Maar er is ambitie om te komen tot bed, bad, brood en begeleiding. Samen met medestudent Mariska Haasnoot ontwikkelen we in een jaar tijd een methode die uitgaat van wat deze vrouwen nog wel kunnen. Want wàt ben ik onder de indruk van deze powervrouwen. We hebben ambitie, maar ook weinig tijd en geld. De methode is praktisch en doordacht en levert resultaat op. Door te werken met kunst, muziek, samen koken en persoonlijke begeleidingsdoelen verbetert de situatie in het sociaal pension. Voor onze scriptie ontvangen we in 1999 de landelijke SPH Scriptieprijs. Dat is de motivatie om te verkennen of de methode ook geschikt is voor andere woonvoorzieningen. Wanneer ik de overstap maak naar het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, onderzoek ik samen met Daan Heineke onder 200 daklozen de bruikbaarheid van de methode. We verbeteren de methode waar nodig en geven het de naam waar het om draait: de acht fasen. Tegelijkertijd komt er ook landelijk meer ambitie voor deze bed, bad, brood voorzieningen. Van instellingen wordt verwacht dat ze meer begeleiding bieden. Perfect timing. Zo draagt het 8-fasenmodel bij aan de professionalisering van de hele sector maatschappelijke opvang. We schrijven geschiedenis, zo zal later blijken. Lees daarover meer in de canon van het sociaal werk. De methode wordt een groot succes in Nederland. Het vindt zijn weg ook in andere sectoren, zoals ouderenzorg, jeugdvoorzieningen en organisatie voor arbeidsbemiddeling. Maar ook buiten de grenzen heeft men interesse. Voor de VNG International ondersteun ik een vrouwenopvang in Kiev bij de implementatie. En tijdens een 3-jarig Europees onderzoek naar zwerfjongeren in samenwerking met Lia van Doorn blijkt de methode ook geschikt voor jongeren in Tsjechië, Portugal en de UK. Wie had ooit gedacht dat de methode 20 jaar later nog zo succesvol zou zijn? Persoonlijk ben ik de mensen dankbaar die me keer op keer inspireren met hun verhalen. Mensen die onder een berg problemen verstopt lijken te zitten. Die opgegeven zijn door anderen. Door de maatschappij. Soms door hen zelf. Hoe mooi is het dan om te zien hoe het 8-fasenmodel hen helpt weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Het succes van elke methode valt of staat met de mensen erachter. Daarom ook een ode aan alle professionals die met het 8-fasenmodel werken en elke keer opnieuw hoop bieden!