Het 8-fasenmodel

Wil je cliënten krachtgericht, planmatig en integraal begeleiden? Het 8-fasenmodel helpt om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met je cliënten en hun netwerk. De methode is geschikt voor alle vormen van begeleiding met een kop en een staart. Het maakt dus niet uit of je werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die dakloos zijn, ouderen, jongeren of gezinnen. De methode is bedoeld voor cliënten die vragen hebben op meerdere leefgebieden. De 3 belangrijkste kenmerken zetten we hieronder voor je op een rij.


8 fasen

De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. De vier fasen in het midden vormen de kern: het inventariseren van krachten en werken aan inspirerende begeleidingsdoelen.


Leefgebieden centraal

Het 8-fasenmodel is mensgericht en kijkt naar leefgebieden die voor ons allemaal van belang zijn:

 • Zingeving
 • Wonen
 • Financien
 • Relaties
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Werk en activiteiten

De leefgebieden zijn mensgericht en niet probleemgericht

Uitgangspunten

Het 8-fasenmodel is beoordeeld als goed beschreven in de databank  Effectieve Sociale Interventie en is:

 • Mensgericht: aandacht voor alle leefgebieden 
 • Krachtgericht: benutten van talenten en mogelijkheden
 • Regieversterkend: keuzes van de client centraal
 • Omgevingsgericht: netwerk en buurt betrekken
 • Aansprekend: eigen talenten gebruiken!

8 basisvragen over de methode

1. Wat is het 8-fasenmodel?

Het 8-fasenmodel is een krachtgerichte en planmatige methode waarmee je cliënten individueel begeleidt. 

2. Wat bereik je met deze methode?

Doel van dit model is dat cliënten adequate begeleiding krijgen voor de hulp die zij vragen. Op organisatieniveau biedt dit model meer structuur en samenhang in de begeleiding, meer inzicht in het begeleidingstraject, een meer doelgerichte werkwijze en betere 

samenwerking.

3. Voor wie is het 8-fasenmodel bruikbaar? 

Het 8-fasenmodel is geschikt voor professionals die trajectmatige begeleiding aan cliënten 

bieden. Het gaat om cliënten die hulp nodig hebben op meerdere leefgebieden, dus mensen met een combinatie van sociale, psychische en praktische problematiek. 

4. Hoe lang duurt de begeleiding?

Dit model werkt bij alle vormen van begeleiding die ten minste zes weken duren, zoals in woonvormen of ambulante begeleiding. Het 8-fasenmodel is geen geschikte methode voor ad-hoc of incidentele begeleiding. 

5. Voor welke sectoren is het model geschikt?

Het model is geschikt voor alle sectoren van maatschappelijke ondersteuning aan (jong)

volwassenen. Denk aan begeleiding van tienermoeders, zwerfjongeren, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, daklozen, vluchtelingen of ouderen. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

6. Wat zijn de pluspunten?

Het 8-fasenmodel is een effectieve sociale interventie. Samen met de cliënt en zijn netwerk werk je aan verbetering of stabilisatie van zijn situatie. Het versterkt de eigen kracht en regie van de cliënt.

7. Kan elke professional ermee werken?

Elke professional kan het 8-fasenmodel toepassen. Belangrijke competenties zijn gesprekstechnieken, observeren en rapporteren en planmatig werken.

8. Is het 8-fasenmodel een blauwdruk?

Nee, de methode is niet bedoeld als blauwdruk. Elke cliënt en instelling is anders. Het 8-fasenmodel maak je daarom op maat, passend bij jouw cliënten en organisatie.