Over het 8-fasenmodel

Ik ben auteur van het 8-fasenmodel. In 1999 begonnen als afstudeerproject en na diverse onderzoeken, trainingen en implementatietrajecten bekend in binnen- en buitenland als manier van krachtgericht begeleiden in de sociale sector. Een praktische en effectieve sociale interventie om samen te werken met jongeren en volwassenen die enige tijd begeleiding nodig hebben. De mens staat centraal; niet het probleem. Aan de hand van acht fasen in het primair proces geef je de begeleiding met de client op een levensbrede manier vorm. Instrumenten als de leefgebiedenwijzer en het magazine KR8! helpen bij het gesprek over diverse leefgebieden, zoals zingeving, financien, gezondheid en werk. Met diverse boekjes en instrumenten kun je zelf aan de slag met de implementatie ervan in jouw organisatie. Maatwerk is nodig om de methode goed aan te laten sluiten bij jouw organisatie en mensen. 

Trainingen 

Ik geef trainingen over het 8-fasenmodel en over de visie die er aan ten grondslag ligt: krachtgericht werken. 


Mijn trainingen zijn altijd maatwerk. 

Ik heb o.a. trainingen gegeven in de maatschappelijke opvang, GGz, jongerenwerk, kinderopvang, ouderenzorg, reïntegratiesector en thuiszorg.

Workshops

Al sinds 2002 geef ik introductieworkshops over krachtgericht werken. De manier van werken die ten grondslag ligt aan het 8-fasenmodel en die goed bruikbaar is voor iedereen die werkt met mensen: sociaal werkers, verzorgenden, pedagogen, wijkteammedewerkers. De workshops zijn praktisch, actief, leuk en leerzaam. Doe je mee?